ปรับปรุงเมื่อ: 11 เมษายน 2567

ชื่อย่อหุ้น: ROCTEC สกุลเงิน: บาท
ราคาล่าสุด: 0.76 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 65,164,521.00
เปลี่ยนแปลง: 0.05 % เปลี่ยนแปลง: 7.04
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.71 - 0.78 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.45 - 0.78