ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2567

ชื่อย่อหุ้น: ROCTEC สกุลเงิน: บาท
ราคาล่าสุด: 0.75 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,821,802.00
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.32
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.74 - 0.77 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.45 - 0.81