นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางช่วงเวลาอันท้าทายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยืดเยื้อ โดยในขณะที่ผมกำลังเขียนสารจากประธานกรรมการบริษัท สถานการณ์ดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปแล้ว เปิดโอกาสการฟื้นตัวให้แก่หลากหลายธุรกิจอีกครั้ง แม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนที่ ได้รับแรงกดดันจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก สำหรับ MACO ในปีที่ผ่านมา เรามีผลการดำเนินงานที่พลิกเป็น กำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำว่าเราได้ผ่านจุดวิกฤตที่สุดของบริษัทฯ ไปแล้ว กระผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจใน MACO เสมอมา และที่สำคัญผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยให้เรากลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

ในปี 2565/66 ธุรกิจของ MACO ฟื้นตัวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 21.5% เป็น 2,595 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจงานระบบครบวงจรหรือธุรกิจให้บริการด้าน IT Solutions ที่บริหารโดยบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด และ Roctec Technology Limited หรือเรียกว่า “กลุ่มทรานส์.แอด” ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และฮ่องกง โดยผลการดำเนินงานของ MACO ในปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่าเราได้เริ่มดำเนินการตามทิศทางในการดำเนินธุรกิจของเราที่มุ่งไปยังอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ภายหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรนับตั้งแต่ปี 2563 นอกจากนี้ MACO มิได้มุ่งเน้นเพียงแต่การพัฒนาธุรกิจเท่านั้นแต่เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกัน โดยในทุก ๆ ปี เรามีนโยบายมอบพื้นที่สื่อที่เราเป็นเจ้าของให้เป็นพื้นที่สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ ‘MACO for share’ โดยตลอดปีที่ผ่านมาเรามอบพื้นที่สื่อเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารโครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ MACO Sharing Podcast, Bangkok Street Performer, โครงการงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ, โครงการ EDEAF (Education for the Deaf), โครงการกองทุนภาวะฉุกเฉินเพื่อผู้ลี้ภัยทั่วโลกของ UNHCR, King’s Cup-Jet Ski World Cup Seasons 2022 และโครงการ BECITASA พัฒนาชุมชน

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานของ MACO ในปี 2566/67เราตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 10 - 15% จากปี ก่อนหน้า มาจากการเติบโตของธุรกิจงานระบบครบวงจรของกลุ่มทรานส์.แอด ซึ่งสอดคล้องไปกับทิศทางธุรกิจที่เราตั้งมั่น มุ่งไปยังตลาดด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ด้วยเงินสดในมือที่มีอยู่มากกว่า 1,000 ล้านบาท เรามองหาศักยภาพในการขยายธุรกิจงานระบบครบวงจรไปยังโปรเจคอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรเจคภายใต้กลุ่มบริษัท BTS ให้มากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้ธุรกิจ Game Publishing สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณาของเราจะเติบโตผ่านการบริหารงานจากผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญอย่างบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

สุดท้ายนี้ ในนามตัวแทนของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของเราที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุน MACO มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตที่เราเผชิญอย่างในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับความอดทนและทุ่มเทในการผลักดันให้ MACO กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง ผมเชื่อว่าปี 2566/67 จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นของเรา และด้วยประสบการณ์และความร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานในองค์กร จะทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย