รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ จากงาน SET Award

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ จากงาน SET Award

Investor’s Choice Awards 2016

Investor’s Choice Awards 2016

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013

รางวัล Asia’s 200 Best Under a Billion จาก Forbes Asia

รางวัล Asia’s 200 Best Under a Billion จาก Forbes Asia

NACC Integrity Awards 2013

NACC Integrity Awards 2013

ได้รับโล่ในฐานะผู้ชำระภาษีดีเด่น

ได้รับโล่ในฐานะผู้ชำระภาษีดีเด่น

Outstanding Category of the Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014

Outstanding Category of the Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014

รางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

รางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์